KNP Blog

AZ UKRAJNAI FEGYVERES KONFLIKTUS ÁLTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK MAGYARORSZÁGI IDEIGLENES VÉDELMÉRŐL ÉS TÁMOGATÁSÁRÓL
2022. 03. 22. KNP LAW

AZ UKRAJNAI FEGYVERES KONFLIKTUS ÁLTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK MAGYARORSZÁGI IDEIGLENES VÉDELMÉRŐL ÉS TÁMOGATÁSÁRÓL

Az ukrajnai fegyveres konfliktus által érintett személyek magyarországi ideiglenes védelméről és támogatásáról

Az Ukrajnában kirobbant fegyveres konfliktus kapcsán a Kormány több rendeletet is kiadott, amelyek az otthonukat elhagyni kényszerülők ideiglenes védelmét szabályozzák. A főbb támogatásokról szóló rendeletek a következők:

1. Védelemben részesülő személyek köre

A Kormány menedékesként védelemben részesíti a 86/2022. (III. 7.) Kormány rendelet alapján:
a) az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgárt,
b) a hontalan személyt vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárt, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, valamint
c) ezen személynek családtagjait.

2. Egészségügyi ellátás

Minden Magyarország területén jogszerűen tartózkodó, Ukrajna területéről menekülő ukrán állampolgár, ukrán-magyar kettős állampolgár, valamint a korábban Ukrajnában jogszerűen tartózkodott és onnan hazánkba menekülő harmadik országbeli állampolgár térítésmentesen, vagy a magyarországi térítési díjakkal azonos díjért jogosult a szükséges egészségügyi ellátásra a 86/2022. (III. 7.) Kormány rendelet értelmében.

Egészségügyi ellátás keretében Magyarország biztosítja számukra az egészségügyi alapellátást, a járóbeteg-szakellátást, kórházi ellátást, a betegségük kezeléséhez szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, sürgősségi fogászati kezelést, terhesgondozást, szülészeti ellátást, és a védőoltásokat.

Az Ukrajnából érkezők számára olyan ingyenes (zöld) telefonszámot biztosítottak, ahol egészségügyi ellátásukkal kapcsolatban tolmácsot vehetnek igénybe.

3. A kiskorúak nevelésére, ellátására vonatkozó szabályok

Amennyiben a menedékes kiskorú ellátásáról gondoskodik, úgy a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint vehet igénybe bölcsődei ellátást, óvodai gondozást és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait.

4. A rendszeres létfenntartási támogatás

A 106/2022. (III. 12.) Kormány rendelet alapján a menedékesként elismerését kérőt, valamint a menedékest rendszeres létfenntartási támogatás illeti meg. A támogatás a befogadó állomáson, illetve a kijelölt szálláshelyen tartózkodás ideje alatt is igénybe vehető. A létfenntartási támogatás havi mértéke nagykorúak esetén a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével, azaz 22.800 forinttal (kb. 62 euró), kiskorúak esetén pedig a családi pótlék összegével egyezik meg, ami egy gyermekes család esetén 12.200 forint (kb. 33 euró).

A menekültügyi hatóság a támogatást nem folyósítja arra a hónapra, amely során a jogosult menedékes:
a) közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásban vagy magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez,
b) a magyar nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül, vagy
c) külföldről származó, Magyarországon felvehető öregségi nyugdíjban részesül.

5. Az ukrán menekültek munkavállalásának támogatása

Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Kormány rendelet szerint a Kormány az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett ukrán állampolgársággal vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében a munkaadó részére támogatást nyújt, ha

 • a munkaadó az ukrán állampolgárt munkavállalóként 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja,
 • a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,
 • a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti 20 órában történő foglalkoztatásra jön létre, és
 • a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.

A Kormány rendelet értelmében a támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek. A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál nyújtja be. A kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet 8 munkanapon belül elbírálja és határozatban dönt annak megadásáról vagy elutasításáról.

A támogatás a munkavállalóval történő munkaszerződés megkötését követő időszakra állapítható meg és a jogviszonya fennállásának idejére, de legfeljebb 12 hónapra adható. A támogatást a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.

A munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy a munkavállaló magyarországi munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállásának idejére gondoskodik a munkavállaló, valamint szükség esetén kiskorú gyermekének megfelelő körülmények között történő szálláshelyének és a munkába járás szervezett körülmények között történő biztosításáról.
A támogatás mértéke a munkavállaló lakhatási és utazási költségének az 50%-át hivatott fedezni, ami munkavállalónként legfeljebb 60 000 forint (kb. 162 euró) és a munkavállalóval közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után pedig gyermekenként további 12 000 forint (kb. 32 euró) összeg lehet. A támogatást adók és járulékok nem terhelik.

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

  Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

  Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

  CONFERENCE BLEUE

  A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!