KNP Blog

AZ ÚJ BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNY LEGFONTOSABB RENDELKEZÉSEI - II. RÉSZ
2024. 03. 04. KNP LAW

AZ ÚJ BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNY LEGFONTOSABB RENDELKEZÉSEI - II. RÉSZ

4. Tartós idejű tartózkodás

Tartós idejű tartózkodás az olyan bármely 180 (száznyolcvan) napon belül 90 (kilencven) napot meghaladó tervezett magyarországi tartózkodás, amely célhoz rendelt és engedélyköteles, továbbá amely engedély határozott időre szól és a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvényben (a továbbiakban: „Btátv.”) meghatározott jogcímekhez kapcsolódik. A tartós tartózkodás állampolgársági, létszám, vagy foglalkozási szempontok szerint korlátozható. A Btátv. a tartós tartózkodási jogcímeket alkategóriákban csoportosítja, ezek közül a legfontosabbakat a következőkben folytatólagosan ismertetjük. 

4.3. Munkavégzéssel kapcsolatos tartózkodási engedélyek

Szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedélyt jogszabályban meghatározott szezonális (pl. a mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban) munkát végző vendégmunkás kaphat, legfeljebb 6 (hat) hónapra, amely 12 (tizenkét) hónapon belül 6 (hat) hónapot meg nem haladó időtartamig meghosszabbítható.

Kiemelendő, hogy a családegyesítés kizárt ezen tartózkodási engedély alapján. 

Beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély feltételei, hogy a vendégmunkás:

 • más részére tényleges munkát végezzen ellenérték fejében, beruházás megvalósítása érdekében;
 • a foglalkoztatója és a külgazdasági ügyekért felelős miniszter megállapodást/szerződést kötött, vagy a támogatási ajánlatot elfogadta; és
 •  a foglalkoztatója jogszabályban meghatározott előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyással rendelkezik.

Az engedély a beruházás megvalósításáig, de legfeljebb 3 (három) évre jogosít tartózkodásra Magyarország területén.

Családegyesítés kizárt ezen tartózkodási engedély alapján. 

Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély kérelmezője:

 • más részére kell, hogy tényleges munkát végezzen ellenérték fejében, engedélyezett foglalkozási körben; vagy
 • munkavégzésére a harmadik országban letelepedett munkáltatóval fennálló munkaviszonya alapján kell, hogy sor kerüljön, belföldi foglalkoztatóval történt megállapodás alapján.

Emellett a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter rendeletben meghatározhat további jogosult országokat. Ez a tartózkodási engedély legfeljebb 2 (két) évre, adható, amely egy évvel meghosszabbítható az első kiadástól számított 3 (három) évig.

Családegyesítés kizárt ezen tartózkodási engedély alapján. 

Vendégmunkás-tartózkodási engedélyt az kaphat, aki következő feltételeknek együttesen megfelel:

 • más részére végez tényleges munkát ellenérték fejében, engedélyezett foglalkozási körben;
 • foglalkoztatója nyilvántartásba vett kedvezményes foglalkoztató vagy minősített kölcsönbeadó; és
 • a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter rendeletében meghatározott jogosult ország állampolgára.

Ez a tartózkodási engedély legfeljebb 2 (két) évre, adható, amely 1 (egy) évvel meghosszabbítható az első kiadástól számított 3 (három) évig.

A családegyesítés kizárt ezen tartózkodási engedély alapján. 

4.4. További tartózkodási okok

Az eddigi méltányossági „egyéb célú” tartózkodási engedély megszűnik, és helyébe az új törvényben a jogcímeknek egy kimerítő felsorolása lép. Tartózkodási engedély igényelhető a következő egyéb okokból:  tanulmányi célból, képzési célból, gyakornokként, hivatalos célból,ideiglenesen munkát vállaló turisták foglalkoztatására vonatkozó nemzetközi szerződés alapján,Fehér Kártyával,kiküldetés céljából, gyógykezelés céljából,önkéntes tevékenység folytatása céljából,nemzeti érdekből,családi együttélés biztosítása céljából, vagy humanitárius ok miatt.

Ezek közül kiemelendő a családi együttélést biztosító tartózkodási engedély, amelynek a célja a családegyesítés, s amelyre a törvényben meghatározott tartózkodási jogosultsággal már rendelkező személy meghatározott családtagjai jogosultak.

5. HUZAMOS IDEJŰ TARTÓZKODÁS

A Btátv. a korábbi terminológia szerinti „letelepedett”, valamint „bevándorolt” kifejezések helyett bevezeti a huzamos tartózkodás fogalmát. Ezen tartózkodási jogcím részletes feltételek fennállása mellett, abban az esetben engedélyezhető, ha a harmadik országbeli állampolgár a társadalmi együttélés feltételeit ismeri, és azokat betartja.

A huzamos tartózkodásra jogosító engedélyek főszabály szerint határozatlan időre szólnak. Ezen jogcím alapjául szolgálhatnak a Btátv. hatálybalépése előtt, a régi, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: „Harmtv.”) szerint kapott engedélyek, amelyek a bevándorlási engedély, letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély vagy EK (európai közösségi) letelepedési engedély.

A Btátv. új rendszere három huzamos tartózkodásra jogosító jogcímet nevesít, ezek a következők:

Ideiglenes tartózkodási kártya Európai Unió más tagállama által kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EU tartózkodási engedélyhez kapcsolódó, származékos tartózkodási jogosultságot keletkeztet.

Alapja az Európai Unió tagállama által a 2003/109/EK tanácsi irányelv alapján kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EU tartózkodási engedély. Munkavállalási, tanulmányi, vagy jogszabályban meghatározott egyéb célból kérelmezhető és érvényességi ideje legfeljebb 5 (öt) év, amely alkalmanként legfeljebb 5 (öt) évvel meghosszabbítható.

Családegyesítés lehetséges ezen tartózkodási engedély alapján.

Nemzeti tartózkodási kártya kettős feltételrendszerrel rendelkezik.

A kérelmezőnek egyrészt tartózkodási engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel vagy ideiglenes tartózkodási kártyával kell rendelkeznie, emellett pedig a következő feltételek közül kell teljesítenie egyet:

 • a kérelem benyújtásátmegelőzően legalább 3 (három) éves jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarországon tartózkodik;
 • legalább 1 (egy) éve eltartott felmenőként családi életközösségben él, kiskorú gyermeke vagy házastársa magyar állampolgárnak, menekültnek vagy huzamos tartózkodásra jogosultnak; vagy
 • magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve a felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt.

Családegyesítés lehetséges ezen tartózkodási engedély alapján.

EU tartózkodási kártya feltétele, hogy a kérelmező:

 • a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 (öt) éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodjon; vagy
 • EU kék kártyával rendelkezzen és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően EU Kék Kártya birtokában 2 (két) évig jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodjon, és legalább 5 (öt) évig jogszerűen és megszakítás nélkül az EU területén tartózkodjon EU Kék Kártyával, kutatási vagy tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel.

Családegyesítés lehetséges ezen tartózkodási engedély alapján.


A jelen dokumentumban foglaltak nem minősülnek jogi tanácsadásnak és nem helyettesítik a szakértői konzultációt.

Amennyiben további kérdése lenne az új bevándorlási törvény szabályaival és a megújult idegenrendészeti eljárással kapcsolatban, keressen minket bizalommal és kérje a KNP LAW szakértőinek segítségét.

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

  Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

  Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

  CONFERENCE BLEUE

  A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!