KNP Blog

Összefoglaló a magyarországi beutazási korlátozásokról
2020. 07. 15. KNP LAW

Összefoglaló a magyarországi beutazási korlátozásokról

Megjelent a járványügyi készültségi időszak beutazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII.12.) számú Kormányrendelet (”Kormányrendelet”), mely 2020. július 15. napján lép hatályba.

Az országok besorolása

A Kormányrendelet a Covid-19 betegséggel való fertőzöttségi viszonyok alapján 3 kategóriába sorolja az országokat, zöld, sárga és piros jelzéssel. A zöld1 jelzés azoknak az országoknak a körét jelöli, amelyeknél a fertőzöttség mértéke alacsony, a sárga jelzés azon országokat jelzi, amelyeknél a fertőzöttség mértéke kevésbé súlyos, a pirossal jelölt országok pedig azoknak az országoknak a listáját jelöli, ahol a fertőzöttség mértéke súlyos. Az országok aktuális fertőzöttségi viszonyai alapján az országos tisztifőorvos határozatban teszi közzé a sárga2 és piros3 jelzéssel besorolt országok listáját. Mindazok az országok, amelyeket a tisztifőorvos határozata nem sorolt fel, zöld jelzéssel besorolt országnak minősül.

Külföldi állampolgárok Magyarországra történő beutazása

Külföldi állampolgárok korlátozások nélkül beutazhatnak Magyarországra a zöld jelzésű országok területéről. Azonban, ha az érintett a beutazást követő 14 napon belül fertőzés tüneteit észleli, akkor tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el és köteles telefonon értesíteni ennek tényéről a járványügyi hatóságot.

Sárga jelzéssel besorolt országból érkező külföldi állampolgárok esetén az érintett egészségügyi vizsgálaton esik át és amennyiben a fertőzés gyanúját állapítják meg, Magyarország területére nem léphet be. Ha nem állapítják meg a fertőzés gyanúját, akkor az érintett 14 napra karantén alá kerül. A járványügyi megfigyelés nem szükséges, ha az érintett a Magyarországra történő belépését megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-Cov-2 teszt eredményét tartalmazó okirattal igazolja, hogy a koronavírus a szervezetében nem volt kimutatható. A karantén alól akkor kapható felmentés, ha az érintett 48 óra különbséggel elvégzett, két SARS-Cov-2 tesztje negatív lesz. Az első negatív teszt alapján a járványügyi hatóság a karantén alól felmentést adhat. A kérelmező személy azonban köteles a második SARS-Cov-2 teszt lefolytatására is.

A piros besorolású országból érkező külföldi állampolgárságú személy Magyarország területére nem léphet be.

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai

A külföldről érkező magyar állampolgárok, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjuk a személyforgalomban a zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphetnek.

Sárga, illetve piros jelzéssel besorolt ország esetén azonban egészségügyi vizsgálaton kell átesnie az érintettnek és amennyiben a fertőzés gyanúja megállapítható, akkor karanténban kerül elhelyezésre az adott személy.

Fertőzés gyanúja esetén az érintett 14 napra hatósági házi karanténba kerül. Ha az érintett azonban nem rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, akkor 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre. A járványügyi megfigyelés nem szükséges, ha az érintett a Magyarországra történő belépését megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-Cov-2 teszt eredményét tartalmazó okirattal igazolja, hogy a koronavírus a szervezetében nem volt kimutatható. A karantén alól akkor kapható felmentés, ha az érintett 48 óra különbséggel elvégzett, két SARS-Cov-2 tesztje negatív lesz.

A sárga besorolású országokból érkezők esetén az első negatív teszt alapján a járványügyi hatóság a karantén alól felmentést adhat. A kérelmező személy azonban köteles a második SARS-Cov-2 teszt lefolytatására is. A piros besorolású országokból érkezők esetén a hatóság kizárólag az elvégzett két negatív eredményű teszt esetében adhat felmentést az érintettnek a karantént elrendelő határozat alól.

Különös méltánylást érdemlő esetek

A Kormányrendelet felsorol bizonyos különös méltánylást érdemlő eseteket (pl.: bírósági vagy hatósági eljárásában való részvétel), amely esetekben a rendőrség kérelemre felmentést adhat a magyar állampolgársággal nem rendelkezők számára.

A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok

A  külföldről érkező személy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Az érintett személy korlátozás nélkül akkor léphet be, ha valószínűsíti az üzleti célú utazás tényét.


1 Zöld minden olyan ország, ami nem szerepel a sárga és/vagy a piros országok listájában

2 Sárga országok: Bulgária; Egyesült Királyság; Norvégia; Oroszországi Föderáció; Portugália; Románia; Szerb Köztársaság; Svéd Királyság; Japán; Kínai Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok

3 Piros országok: Albán Köztársaság; Bosznia-Hercegovina; Észak-macedón Köztársaság; Fehérorosz Köztársaság; Koszovói Köztársaság; Moldova; Montenegró; Ukrajna; Kínán és Japánon kívül minden ázsiai ország; minden afrikai ország; Ausztrália és Óceánia teljes területe, illetve az USA-n kívül az amerikai kontinens országai

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

    Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

    Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

    CONFERENCE BLEUE

    A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!