KNP Blog

ÚJABB VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON A NÖVEKVŐ SZÁMÚ COVID-19 FERTŐZÉS ELLEN
2021. 11. 02. KNP LAW

ÚJABB VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON A NÖVEKVŐ SZÁMÚ COVID-19 FERTŐZÉS ELLEN

2021. október 28. napján Magyarország Kormánya újabb védelmi intézkedéseket vezetett be a növekvő számú COVID-19 fertőzés ellen. A jogszabályi változások a Magyar Közlönyben kerültek részletesen meghatározásra. A bevezetésre kerülő legfontosabb jogszabályi változások szerint:

 • kötelezővé válik a maszkviselés a közösségi közlekedési eszközökön; valamint
 • a munkáltatók előírhatják a COVID-19 elleni védőoltás beadatásának igazolását (néhány kivételtől eltekintve).

A jogszabályi változások 2021. november 1. napján lépnek hatálya. A jogszabályi változások alkalmazásával kapcsolatos kivételekről és korlátozásokról szóló további információk a következő pontokban találhatóak meg.

 1. Kötelező maszkviselés tömegközlekedési eszközön

A Magyar Közlönyben megjelent a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: „597/2021. Korm. rendelet”). Ennek megfelelően 2021. november 1. napjától kezdődően újból bevezetésre kerül a kötelező maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön. A jogszabályi változások alkalmazása kiterjed a tömegközlekedési eszközön utazókra és a tömegközlekedési eszközön munkát végző személyekre is. A pályaudvarokon, az állomásokon, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein a maszkviselés szintén kötelezővé válik.

Ezek a jogszabályi változások nem terjednek ki a hatodik (6.) életévét be nem töltött kiskorúakra, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személyekre. A tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó személyt a jármű vezetője vagy az üzemeltető alkalmazottja a jármű elhagyására köteles felszólítani, az utazásból való kizárás esetén pedig vele szemben szabálysértés elkövetésének gyanújával rendőri intézkedést kell kezdeményezni.

2. A védőoltás kötelező igazolása

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: „598/2021. Korm. rendelet”) célja annak biztosítása, miszerint 2021. november 1. napjától a cégek és vállalkozások jogosultak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a koronavírus elleni védőoltás igazolását (továbbiakban: „Védőoltási Igazolás”) a munkavállalók számára, amennyiben ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében.

A munkáltató a munkavállalók egészségének megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel, a munkavégzés feltételeként előírhatja a COVID-19 elleni védőoltás beadatását a korábban be nem oltott munkavállalói számára.

A munkáltató a védőoltásra való felszólítást követően meghatározhatja a munkavállaló számára a védőoltás beadatásának a határidejét, ami egydózisú oltóanyag esetén legalább negyvenöt (45) nap kell, hogy legyen. Ebben az esetben, a munkavállalónak a negyvenöt (negyvenöt) napos határidő alatt meg kell kapnia az egydózisú oltóanyagot. Kétdózisú oltóanyag esetén ugyanez a negyvenöt (45) napos határidő alkalmazandó az első dózis esetében, a második dózis beadásának idejét pedig az oltóorvos fogja meghatározni.

Az 598/2021. Korm. rendelet bevezetésével a munkáltató, amennyiben szükségesnek véli, előírhatja a munkavállalók számára a Védőoltási Igazolás bemutatását.

A munkáltató azonnali fizetés nélküli szabadságot rendelhet el azon munkavállalók számára, akik a Védőoltási Igazolást nem tudják a meghatározott határiidőben bemutatni, mivel a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem kapták meg. Amennyiben a munkavállaló megkapja a védőoltást és megszerzi a Védőoltási Igazolást, a munkáltató azonnal köteles megszüntetni a munkavállaló fizetés nélküli szabadságát.

A munkáltató a munkavállaló jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, amennyiben a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított egy (1) év eltelt és a munkavállaló a Védőoltási Igazolást nem mutatta be. A munkáltató által előírt védőoltás helyett a munkavállaló orvosi szakvéleménnyel alátámaszthatja, hogy a védőoltás beadása részére egészségügyi indokból nem javasolt.

Addig ameddig az állami intézményekben foglalkoztatottak a védőoltás felvételére jogszabály által kötelezettek, a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatottak esetében az illetékes polgármesterek hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az ott foglalkoztatottak számára kötelező-e a védőoltás.

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

  Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

  Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

  CONFERENCE BLEUE

  A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!