KNP Blog

Távmunka szabályozása vészhelyzet alatt
2020. 12. 02. KNP LAW

Távmunka szabályozása vészhelyzet alatt

2020. november 11-én megjelent a veszélyhelyzet során a távmunkához kapcsolódó szabályok alkalmazásáról szóló (487/2020 (XI.11.) Kormányrendelet, amely a Munkavédelmi törvény (Mvt. 1993. évi XCIII. törvény 86/A §), Munka törvénykönyve (Mt. 2012. évi I. törvény 196 §) és a Személyi Jövedelemadóról szóló törvény (Szja 1995. évi CXVII. törvény) rendelkezéseinek módosításait tartalmazza. A módosítások a jogszabályok rugalmasabb alkalmazását teszik lehetővé. A rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a munkáltató távmunkavégzés esetén köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges feltételekről, munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg. Ennek eredményeként a munkaadók kvázi „otthoni ellenőrzésen” keresztül vizsgálhatják meg, hogy ezek a feltételek teljesülnek-e, azonban erre speciális szabályok vonatkoznak. Az Mt. 197. cikkének (4) bekezdése alapján amennyiben a felek nem állapodnak meg külön, a munkáltató jogosult az ellenőrzés módját meghatározni. Az ingatlan területén történő ellenőrzés esetén, az ellenőrzésről szóló értesítés és az ellenőrzés megkezdése közötti legrövidebb időtartamot meg kell határozni. A törvény mindenekelőtt a személyiségi jogokat igyekszik tiszteletben tartani azzal, hogy a munkáltató ellenőrzése nem okozhat sem a munkavállalónak sem pedig az ingatlant használó más személyek számára aránytalan terhet. Tilos tehát az előzetes bejelentés nélküli vagy a munkaidőn kívüli ellenőrzés.Az ellenőrzés történhet a munkáltató által végzett személyes ellenőrzés formájában, vagy a munkáltató fényképeket kérhet a munkavállalótól a munkakörülményekről, annak igazolására, hogy az adott körülmények alkalmasak-e a feladatok megfelelő ellátására. A veszélyhelyzetben költségként elszámolható a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítésként fizetett összeg. Ennek maximuma havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (2020-ben ez az összeg 16 100 forint, körülbelül 53 USD), amennyiben magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben más költséget - ideértve az internethasználati díjat és székhelytől elkülönült munkavégzési hely fenntartásával kapcsolatos egyéb költségeket - nem számol el. Ezeket a költségeket, a munkáltató téríti meg.

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

    Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

    Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

    CONFERENCE BLEUE

    A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!