KNP Blog

KEDVEZŐ KÚRIAI ÍTÉLET A KÜLFÖLDI UTASOK ÁFA-MENTESSÉGÉNEK ÜGYÉBEN
2021. 11. 10. KNP LAW

KEDVEZŐ KÚRIAI ÍTÉLET A KÜLFÖLDI UTASOK ÁFA-MENTESSÉGÉNEK ÜGYÉBEN

A külföldi utasokat érintő sok éve tartó általános forgalmi adó („ÁFA”) fizetési kötelezettséget és a visszaigénylési lehetőséget övező jogbizonytalanságot, és a gyakorta egymásnak ellentmondó adóhatósági megállapításokat várhatóan korlátok közé szorítja és következetesen rendezi az Európai Bíróság Bakati-ügyben hozott döntésén alapuló közelmúltban meghozott Kúriai ítélet.

Az ÁFA fizetési kötelezettség körüli ellentmondás

Éveken keresztül számos ellentmondás és félreértés keletkezett a harmadik ország állampolgárait (az Európai Unió területén kívüli országokban lakóhellyel rendelkező természetes személyeket) érintő ÁFA fizetési kötelezettség és a lehetséges visszaigénylés menete körül.

Az ÁFA visszatérítése abban az esetben volt lehetséges, ha (i) a legalább 175,- euró bruttó összértékű vásárlás során, (ii) a vásárolt termék(ek) mennyisége nem haladta meg az utas személyi vagy útipoggyászát, (iii) a vásárolt termék(ek) nem kereskedelmi célt szolgáltak, és (iii) a vásárolt termék(ek) a vásárlástól számított 90 napon belül az EU területén kívülre kerültek kivitelre, melyet a vámhatóság igazolt az érintett termék(ek) számláján, nyugtáján.

A gyakorlatban számos esetben komoly bizonytalanságot okozott a „személyi vagy útipoggyász” és a „nem-kereskedelmi céllal történő vásárlás” fogalmak jelentése, mivel egyik kifejezés sem volt a 2007. évi CXVII. ÁFA törvényben definiálva. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal („NAV”) emiatt saját belátása szerint, esetről esetre, olykor következetlen módon alakította ki ezen fogalmak tartalmát, úgy, hogy részben a vámjogszabályok egyéb fogalmaira, részben a fogalmak köznapi jelentésére hagyatkozott.

Amikor az adóhatóság arra a megállapításra jutott, hogy az utas által vásárolt termékek meghaladták a személyi vagy útipoggyászának méreteit, automatikusan megtagadta az export-áfamentesség lehetőségének alkalmazhatóságát a termék eladójával szemben. Ez napi szinten jelentősen megnehezítette a külföldi utasok számára rendszeresen értékesítő, jellemzően Magyarország EU-s határai mentén lévő vállalkozások működését.

A Kúria megállapításai

Az Európai Bíróság döntése és ennek megfelelően a Kúria ítélete egyrészt rávilágít arra, hogy az áfa-rendszerbeli és a vámjogi fogalmak nem átjárhatóak és bizonyos szavak köznapi jelentése nem elegendő egy jogi értelemben alkalmazandó definíció meghatározására az áfa-rendszerbeli jogszabályok céljainak figyelmen kívül hagyása mellett. Ezen megállapítások vélhetően meg fogják változtatni az NAV eddigi eljárási gyakorlatát.  A Kúria és az Európai Bíróság döntése ugyanakkor továbbra sem rendezi a „személyi vagy útipoggyász” fogalmának pontos meghatározását, így a termékek eladójának fokozott körültekintésére továbbra is szükség lesz.

A Kúria ítéletének további fontos eredménye, hogy kimondja: amennyiben a külföldi utast megillető export-áfamentesség feltételei nem állnak fenn, az export-áfamentesség lehetősége nem hagyható figyelmen kívül, függetlenül attól, hogy az ügyletben részt vevő felek kezdeményezték-e vagy sem a kiviteli vámeljárást a szükséges vámalakiságokkal. Más szóval, mivel ilyen vámeljárási követelményt az uniós áfaszabályok nem írnak elő az export-áfamentesség alkalmazhatóságához, a NAV nem tagadhatja meg automatikusan az export-áfamentesség alkalmazhatóságát ezen az alapon, különösen azért nem, mivel a termékek eladójának semmilyen ráhatása nincs a vevőnek az esetleges adófizetési kötelezettség elkerülésére irányuló szándékára. Ez várhatóan a NAV korábban alkalmazott eljárási gyakorlatának megváltoztatását fogja eredményezni.

Azt azonban meg kell várni, hogy a Kúria döntése milyen hatással lesz a NAV eljárási gyakorlatára. Valószínű, hogy a NAV ellenőrzési gyakorlata a jövőben formálisabb vizsgálati szempontokon alapuló objektív keretek között fog maradni, ezáltal nagyobb kiszámíthatóságot teremtve a külföldi utasok részére termékeket értékesítő eladók számára.


A KNP adójogi csapata készséggel áll az Ön vagy szervezete rendelkezésére a fentiekkel kapcsolatos bármely kérdés esetén, illetve egyéb magyarországi adózási kérdések tekintetében.

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

    Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

    Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

    CONFERENCE BLEUE

    A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!