Archívum: Area

Digitális eszközök
19. 12. 2022. knpadmin

Digitális eszközök

Az Európai Unió a közeljövőben fokozott ellenőrzés alá vonja a kriptoeszközökkel és más digitális eszközökkel folytatott tranzakciókat, ami a Magyarországon működő kripto-kereskedelmi ügyleteket is érinteni fogja. A KNP LAW átfogó jogi tanácsadást nyújt nem csupán a digitális eszközökkel folytatott tranzakciók, de a kriptoeszközökkel folytatott ügyletek vonatkozásában is. A szigorú szabályozásra felkészülten tudjuk felelősséggel elvállalni ügyfeleink képviseletét és biztosítani, hogy a jelenlegi és az újonnan bevezetésre kerülő jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően működjenek tovább, beleértve annak biztosítását is, hogy a már felépített elosztott főkönyvön (DLT) alapuló tranzakciók a jogszabályoknak megfeleljenek. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk a digitális eszközöket érintő jelenlegi és jövőben várható szabályozásról. Abból kifolyólag, hogy a digitális eszközöket érintő szabályozás egy folyamatosan fejlődő jogterület, kötelességünknek érezzük, hogy a tanácsadás mellett nyomon kövessük azokat a jogszabályváltozásokat, amelyek ügyfeleink jelenlegi vagy jövőbeli tranzakcióit érintheti. Mindezek fényében munkatársaink biztosítják, hogy a folyamatosan fejlődő jogszabályi környezetben adott teljeskörű jogi segítségnyújtás által ügyfeleink rendelkezzenek a szabályszerű működéshez elengedhetetlen eszközökkel.

Tovább olvasom
Cég felvásárlások (M&A)
20. 02. 2022. knpadmin

Cég felvásárlások (M&A)

Magyarországon végrehajtott jelentős és összetett tranzakciókban vásárlókat, eladókat, befektetőket és pénzügyi tanácsadókat képviselünk. Csapatunk általában olyan külföldi entitásoknak nyújt tanácsot, amelyek Magyarországon akvizíciót hajtanak végre - irodánk elsődleges tanácsadóként szolgál a tranzakció teljes időtartama alatt. Ez a határokon átnyúló elem megköveteli, hogy rendszeresen együttműködjünk számos partnerirodával világszerte. A cél mindig az, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek megfelelnek ügyfeleink igényeinek. Ez magában foglalja és megköveteli mind az alapos átvilágítást és/vagy kockázatértékelést, amelyet a tranzakció előtt és alatt kell elvégezni. Korábban több gyógyszeripari, technológiai vállalatnak, valamint magántőke- és kockázati tőkebefektető cégnek is tanácsot adtunk olyan felvásárlásokhoz, amelyek végrehajtása magyarországi vállalatok vagy magánszemélyek bevonásával történtek. Jogi képviselőként és üzleti tanácsadóként szolgálunk az ügylet minden szakaszában, ami gyakran nélkülözhetetlen olyan vevők vagy eladók számára, akik nem rendelkeznek megfelelő kapcsolattal vagy nincsenek ismeretei a magyar piacról.

Tovább olvasom
Zöld és megújuló energia
16. 03. 2021. knpadmin

Zöld és megújuló energia

Az Irodánk által nyújtott szolgáltatások meghatározó területét képezi az energiajog, mely terület kapcsán a „hagyományos” energiaforrásokhoz köthető projektek mellett kiemelten foglalkozunk a megújuló energiaforrásokra építő beruházások átfogó, a tervezéstől a teljes megvalósításig tartó lebonyolításában, valamint az üzemeltetés során felmerülő kérdések megválaszolásában.

A KNP LAW Energiajogi Csoportja által megszerzett évtizedes tapasztalat lehetővé teszi a számunkra azt, hogy az energiaszektor minden résztvevőjének, így különösen termelőknek, kereskedőknek, hálózati engedélyeseknek, energiafelhasználóknak, valamint a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányítónak nyújtsunk személyre/szervezetre szabott jogi tanácsadást.

Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, hogy a szektorra vonatkozó naprakész jogi ismeretek mellett, az ágazatban megkerülhetetlen szabályozó hatóságokkal, valamint az engedélyezési eljárás kapcsán a különböző területeken működő szakértőkkel is folyamatos kapcsolatot, illetve együttműködést tartsunk fenn, lehetővé téve ezáltal azt, hogy a hozzánk fordulóknak ne „csupán” elsőrangú jogi, hanem a céljaik megvalósítását teljeskörűen átfogó, komplex megoldásokat tudjunk kínálni.

Tovább olvasom
Gazdasági bűncselekmények és céges átvilágítás
11. 02. 2021. knpadmin

Gazdasági bűncselekmények és céges átvilágítás

Kevés eljárásnak van akkora a tétje, mint egy büntetőeljárásnak. A büntető törvények megsértése esetén egy cégnek súlyos árat kell fizetnie, ami a kiszabott pénzbüntetés megfizetésén túl akár a jó hírnév elvesztésével is járhat. Egyének esetében a büntetőjogi ítélet eredményezheti a karrierjük végét és a személyi szabadságuk elvesztését is. A KNP LAW gazdasági bűncselekményekkel és céges átvilágítással foglalkozó csoportja megoldást kínál büntetőjogi eljárás alatt álló vagy az eljárás kockázatának kitett ügyfeleknek. Az iroda ügyvédei minden erőforrásukkal, így a legnagyobb hozzáértéssel és tapasztalattal nyújtanak segítséget ügyfeleinknek ezekben a különösen kockázatos eljárásokban.

Tovább olvasom
Reklámjog és Fogyasztóvédelem
27. 01. 2021. knpadmin

Reklámjog és Fogyasztóvédelem

A digitális és a közösségi média térnyerése komoly igényt teremtett a hatályos reklámjogi szabályozás megfelelő és átfogó ismeretére. A KNP LAW reklámjogra specializálódott ügyvédei körültekintő és egyénre szabott stratégiát dolgoznak ki az ügyfelek egyedi márkájának, kommunikációs kampányainak és reklámjainak jogszabályoknak megfelelő kialakítására, védelmére és terjesztésére. Teljes körű képviseletet nyújtunk annak érdekében, hogy ügyfeleink tevékenysége megfeleljen a hatályos reklámjogi szabályozásnak.  Magyarországon a reklámjog és a fogyasztóvédelem két szorosan összefüggő jogterület. A felmerülő problémák nem megfelelő megközelítése és a vállalkozás egyik jogterületen hozott döntései könnyen kihathatnak a másik jogterület szabályozási kérdéseire. Csapatunk reklámjog és fogyasztóvédelem területén szerzett átfogó tudása lehetővé teszi ügyfeleink megfelelő jogi támogatását, amely biztonságot teremt az ügyfeleknek és elősegíti, hogy elkerüljék a fogyasztói bejelentéseket, hatósági vizsgálatokat és azok negatív következményeit.

Tovább olvasom
Versenyjog
19. 01. 2021. knpadmin

Versenyjog

Figyelemmel arra, hogy a versenyjog egy olyan szegmense a gazdasági jognak, amely a gazdasági verseny szabályozására és a fogyasztók védelmére vonatkozó rendelkezéseket egyaránt tartalmazza, gyakran előfordul, hogy irodánk versenyjogi és fogyasztóvédelmi csoportjának a munkája nemcsak szorosan kapcsolódik egymáshoz, hanem átfedésben is lehet. A mindennapok során ez lehetővé teszi, hogy munkánk ne csak alapos és körültekintő legyen, hanem az ügyfeleink számára az általánoson túl a legapróbb részletekre is kiterjedő tanácsot tudjunk adni.  Ügyfeleink számára kétféle értéket teremtünk. Egyfelől segítséget nyújtunk a komoly pénzügyi következményekkel járó, kedvezőtlen döntések elkerüléséhez, másfelől aktívan segítjük az olyan lehetőségek megtalálását és kiaknázását, amelyek a vállalkozás, és annak piaci részesedésének a növekedését segítik elő. A KNP LAW képviselete nemcsak azt biztosítja, hogy ügyfeleink elkerüljék azokat a lépéseket, amelyek adott körülmények között jelentős bírságokkal járhatnak, hanem együtt gondolkodva és cselekedve további lehetőségek nyíljanak meg a társaság gazdasági fejlődéshez.

Tovább olvasom
Európai Uniós jog
19. 01. 2021. knpadmin

Európai Uniós jog

Mint a világ egyik legnagyobb piaca, az Európai Unió vonzó üzleti célpont. Magyarország ennek is köszönhetően az utóbbi években az egyik legvonzóbb befektetési célponttá nőtte ki magát az EU-n belül mivel uniós tagállamként (2004 óta) és a Schengeni Egyezmény tagjaként (2007 óta)  ma teljességgel az európai uniós jog hatálya alatt áll, amelyet gyakran kell alkalmazni a tranzakciók alatt, kiemelten azokban az esetekben, ahol határon átnyúló elem is van.   Gyakorlott csapatunk gondosan egyengeti ügyfeleink útját az uniós jogszabályok rögös útvesztőjében. Segítjük ügyfeleinket és biztosítjuk a jelenleg hatályos és a közeljövőben hatályba lépő jogszabályokkal való összhangot több olyan jogterületen is, amely hatással lehet a működésükre. Csapatunk több tagja is foglalkozik európai uniós joggal, ezen belül is elsősorban gyógyszerjoggal és versenyjoggal kapcsolatban áll ügyfeleink rendelkezésére a gyorsan változó jogi szabályozások tengerében.  Rendszeresen adunk tanácsot különböző, az uniós jogszabályok tárgyát képező szektorokban, mint a gyógyszeripar, energia, pénzügyi szolgáltatások, adatvédelem, telekommunikáció és közlekedés.  Ezen kívül EU szankciós joggal is foglalkozunk amennyiben az ügyfeleinket bármilyen vonatkozásban érinti.

Tovább olvasom
Társasági és kereskedelmi jog
19. 01. 2021. knpadmin

Társasági és kereskedelmi jog

Teljes körű, mindenre kiterjedő vállalati jogi tanácsadást és szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek, a nemzetközi vagy helyi tőzsdén jegyzett társaságoktól a kis- és középvállalkozásokig, vagy akár a külföldi partnerekkel rendelkező, vagy határokon átnyúló tevékenységet folytató ügyfelek számára. Fő célunk, hogy ügyfeleink üzleti tevékenységének legjobb vállalati struktúráját hozzuk létre, amely maximálisan elősegíti a fejlődésüket. A KNP LAW nagy tapasztalattal rendelkezik külföldi befektetőkkel és ügyfelekkel való együttműködésben. Magyarország ma Európa egyik legdinamikusabban fejlődő országa, erős gazdasággal és magasan képzett munkaerővel. Ezért nem meglepő, hogy sok külföldi befektető Magyarországra, mint elsődleges célpontra tekint az Európai Unióban. A kiváló földrajzi elhelyezkedés és a remek logisztikai infrastruktúra lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy közel kerüljenek  a világ egyik legnagyobb piacához, az Európai Unióhoz és egyidejüleg kihasználják mindazt a lehetőséget, amit a magyar és a CEE (Közép és Kelet Európai) piac kínál. A kulturális sokszínűség és a nyitott szemléletmód lehetővé teszi számunkra, hogy zökkenőmentesen működjünk együtt ügyfeleinkkel és segítsük őket eligazodni a jogi, társadalmi és kulturális környezetben, ezzel is biztosítva a tartós sikert. Ügyfeleink társasági jogi ügyeiben holisztikus megközelítést alkalmazunk és valamennyi felmerülő jogi igényeikre válaszolva érdekeik maximális védelmét biztosítjuk. Tesszük ezt úgy, hogy mindenkor támogatjuk őket az általuk kitűzött célok elérésében. A KNP tapasztalata és szakértelme lehetővé teszi, hogy a társaságok működéséhez kapcsolódó esetleges problémákat korán felismerjük és megoldjuk, miközben ügyfeleink a stratégiai lehetőségekre tudnak koncentrálni. 

Tovább olvasom
Peres képviselet, választottbírósági eljárás és alternatív vitarendezés
19. 01. 2021. knpadmin

Peres képviselet, választottbírósági eljárás és alternatív vitarendezés

A KNP LAW budapesti vitarendezési csapata belföldön és külföldön is ellátja ügyfelei peres, választottbírósági és alternatív vitarendezési képviseletét. Jogi képviseletet biztosítunk ügyfeleinknek peres eljárásban, választottbírósági eljárásban és alternatív vitarendezés során, Magyarországon és külföldön egyaránt. Ügyvédeink Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is számos iparágat érintő vitarendezési eljárásban vettek részt. Irodánk képviselt már különböző méretű vállalatokat, non-profit szervezeteket, egyéni vállalkozókat és magánszemélyeket is. A KNP LAW a tranzakciókból merített széleskörű tapasztalatának köszönhetően kellő szaktudással, tapasztalattal és elhivatottsággal rendelkezik, valamint magas szinten látja el a feladatát ügyfelei sikerének érdekében, kiemelt figyelmet fordítva az ügyfélre. Irodánk széles tapasztalattal rendelkező szakértőkből áll. Korábban bíróként, compliancesként, peres jogászként dolgozó kollégáink az évek folyamán megszerzett tapasztalatuk birtokában adnak szakértői tanácsot és alakítanak ki hatékony stratégiát a jogviták megoldására. Csapatunk egyedülálló szakmai hátterének és szaktudásának köszönhetően, megfelelő jogi tanácsadással és jogi képviselettel tudjuk képviselni ügyfeleink érdekeit, a vitarendezés bármely formájáról is legyen szó.   

Tovább olvasom
Bank és Pénzügyi jog
19. 01. 2021. knpadmin

Bank és Pénzügyi jog

A pénz és a befektetések az üzleti élet egyértelmű mozgatórugói. A KNP LAW a banki és pénzügyi jog területén jó hírnévnek örvend, amelyet a hosszú évek során szerzett tapasztalatunknak és az ügyfeleinknek adott minőségi jogi tanácsadásnak köszönhetünk. Közvetlen szemtanúi lehettünk a bankszektor átalakulásának és fejlődésének az elmúlt harminc évben Magyarországon, és teljes mértékben ismerjük a helyi banki és pénzügyi ökoszisztémát. Ügyfeleinkkel fenntartott kapcsolatainkban nemcsak jogi tanácsadóként, hanem megbízható üzleti partnerekként is eljárunk. Irodánk olyan üzleti partnerként áll rendelkezésre, amely megfelelő kapcsolatokkal és üzleti érzékkel ellátott csapattal rendelkezik annak szolgálatában, hogy ügyfeleink számára megbízható eredményeket biztosítsunk.  Míg az elmúlt években gyakorlatunk a hitelezők és az intézményi befektetők képviseletére összpontosult, idővel kibővítettük kapcsolatainkat, így ma már hitelezőket és jogi személy adósokat is képviselünk. Függetlenül attól, hogy melyik oldalon állunk egy adott tranzakcióban, mindig határozottan járunk el, és elhivatottan képviseljük ügyfeleinket. A COVD-19 világjárvány idején gyakran dolgoztunk olyan ügyfelekkel, akik részére segítséget adtunk kreatív finanszírozási megoldások felismerésében és megvalósításában. Úgy gondoljuk a jövőben is fogunk ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozni. 

Tovább olvasom

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

    Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

    Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

    CONFERENCE BLEUE

    A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!