KNP Blog

Covid-19: Összefoglaló a kormány által 2020. December hónapban kihirdetett újabb intézkedéseiről és a legfontosabb jogszabályváltozásokról
2021. 01. 08. KNP LAW

Covid-19: Összefoglaló a kormány által 2020. December hónapban kihirdetett újabb intézkedéseiről és a legfontosabb jogszabályváltozásokról

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG

A Kormány 584/2020. (XII. 15.) számú rendelete alapján a járványügyi készültség hatálya 2021. június 18. napjáig meghosszabbításra került.

GYÓGYSZERJOG

2020. december 9. napján hatályba lépettaz 563/2020. (XII. 8.) számú kormányrendelet a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról. A módosítás értelmében a COVID-19 betegség feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása céljából a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyezheti az EGT-megállapodásban részes államokban, illetve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területén a betegek számára már hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát Magyarországra.

2021. január 1. napjától hatályos az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény bírságkiszabásra vonatkozó módosítása. A módosítás értelmében a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a hatálybalépéstől kezdődően közigazgatási bírságot szabhat ki azzal szemben, aki jogsértést követ el. Többszörös jogértés esetén a bírság, aminek összege változatlanul egyszázezer forinttól (100.000,- Ft) ötszáz millió forintig (500.000.000,- Ft) terjedhet, többszörösen is kiszabható.

2021. január 1. napján lép hatályba a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása, amely ugyancsak a bírság kiszabásról és annak körülményeiről rendelkezik. A pénzbírság összegét és az alkalmazott jogkövetkezményt az eset össze körülményeire, azaz a betegek, a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosultak érdeksérelmének körére, súlyára, illetve a betegellátási érdekre tekintettel, továbbá a Szankció törvénybenfelsoroltak figyelembevételével kell megállapítani. Ismételt jogszabálysértés esetén a bírság halmozottan kiszabható.

A gyógyszertárak ellenőrzése során megállapított hiányosságok pótlására a gyógyszertár működtetőjét a figyelmeztetést tartalmazó döntésben kell felhívni. Ha az előírt határidőn belül nem kerül sor a hiányosságok pótlására, a gyógyszertár működési engedélye a létesítési engedéllyel egyidejűleg visszavonható.

2021. január 1. napjától hatályos a kormány 648/2020. (XII. 23.) számú rendelete az egészségügyi beszerzésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról. A rendelet az orvostechnikai fogyóeszközök, fertőtlenítőszerek és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények részére a kapcsolatos közbeszerzési eljárások menetéről rendelkezik. Nem alkalmazható a rendelet azon gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre, amelyek beszerzése során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jár el. A központi beszerző szervezet (NEAK) a gyógyszer beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során az Országos Gyógyszerterápiás Tanáccsal együttműködik.

Fontos változás, hogy 2021. január 1. napjától az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) jogutódja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság lett (KEF).

KÖZBESZERZÉSEK

2020. december 10. napján jelent meg és 2021.február 1-től hatályos a közbeszerzéseket érintő jogszabály módosítás, melynek célja a közbeszerzési szabályok egyes elemei uniós irányelvi összhangjának megteremtése, az Európai Unió Bírósága közelmúltban született közbeszerzésekhez kapcsolódó ítélkezési gyakorlatával történő összhangba hozása, az eljárások egyszerűsítése, valamint az adminisztrációs terhek csökkentése. A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL. törvény 12. §-a szerint a közszolgáltatók közbeszerzésre nem köteles kapcsolt vállalkozásai maximum 25%-ban vehetnek igénybe harmadik szervezetet; amennyiben nagyobb arányban kívánnak, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk. A kihirdetett törvénymódosítás nem tartalmazza a 25%-os korlátot, és a korlát helyett azt írja elő, hogy a kapcsolt vállalkozásnak ténylegesen részt kell vennie a szerződés teljesítésében és tevékenysége nem irányulhat kizárólag a harmadik szervezet által nyújtott áruk, szolgáltatások és építési beruházások tovább értékesítésre.

HITELTÖRLESZTÉSI MORATÓRIUM

2021. január 1. napján lép hatályba a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) számú kormányrendelet. A rendelet alapján annak az adósnak, aki a 2020. december hónapra esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében nem élt a fizetési moratóriummal, a fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó szándékát előre, írásban vagy a hitelező által rendszeresített elektronikus úton be kell jelentenie a hitelezőnek.

FOGYASZTÓVÉDELEM

Jelentősen módosult a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, ami 2020. december 20-án már hatályba is lépett. A módosítás egyebek között tartalmazza a békéltető testületi eljárás alatti elektronikus kapcsolattartási lehetőséget, a fogyasztóvédelmi hatóság jogsértés esetén alkalmazható mérlegelési szempontok részletezését, valamint bizonyos jogsértés esetén kiszabható bírság minimum értékét. 2022. május 28. napjától az áru fogalmát felváltja a termék fogalma, illetve a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat törvényi meghatározása kiegészül.

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

2020. december 19. napjától hatályos a 604/2020. (XII.18.) számú kormányrendelet. A rendelet lehetővé teszi a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt eltérő alkalmazását, így a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségbiztosító a finanszírozási szerződést 30 napos felmondási idővel rendes felmondással is megszüntetheti, az egészségügyi szolgáltató azonban a finanszírozási szerződést rendes felmondással továbbra sem szüntetheti meg.

____________________________________________________________________

2017. évi CXXV. törvény - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

    Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

    Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

    CONFERENCE BLEUE

    A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!