KNP Blog

COVID 19 ÚJABB HÍREK: Az utazási korlátozások enyhítése
2021. 05. 26. KNP LAW

COVID 19 ÚJABB HÍREK: Az utazási korlátozások enyhítése

2021. május 19-én az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: „Tanács”) megszavazta az Európai Unió Bizottságának (továbbiakban: „Bizottság”) az Európai Unióba (a továbbiakban: „EU”) irányuló, nem alapvetően szükséges utazások korlátozásának enyhítését célzó javaslatát.

Jelenleg az EU-ba való belépés két fő kategóriába sorolható:

  • alapvetően szükséges utazás: tág kategória, ide tartoznak különösen az egészségügyi szakemberek, a határ menti ingázó munkavállalók, a szállítmányozást végző személyzet, a tranzitutasok, a kényszerítő családi okokból utazók és a tanulmányok folytatása céljából érkező személyek csoportja. A fent (a teljesség igénye nélkül) megjelölt kategóriákba tartozó személyeknek, illetve az uniós polgároknak és a tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek, valamint családtagjaiknak továbbra is engedélyezni kell az EU-ba való belépést, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva, illetve melyik országból érkeznek.
  • nem alapvetően szükséges utazás: ez a kategória jelenleg is bővül, és átdolgozás alatt áll annak érdekében, hogy a nem alapvetően szükséges utazás EU-ba egyszerűbb legyen.

Megjegyezzük, hogy a belépési okok fenti listája nem kimerítő és ezek tagállamonként eltérhetnek. Az egészségügyi vonatkozású intézkedések ugyancsak változnak tagállamonként, ami azt jelenti, hogy a beutazáshoz szükséges egészségügyi vizsgálatok és karantén intézkedések is eltérhetnek egymástól.

Az alábbiakban kiemeljük a javaslatban foglalt legfontosabb változásokat arra vonatkozóan, hogy az EU milyen rendelkezésekkel enyhíti a nem létfontosságú utazásokra vonatkozó szabályozást. Hangsúlyozzuk, hogy a tagállamok között jelentős eltérések vannak az enyhítő intézkedések részletszabályaira vonatkozóan.

1. A MÁR BEOLTOTT UTASOK NEM ALAPVETŐEN SZÜKSÉGES UTAZÁSAI

A javaslat szerint a tagállamoknak lehetővé kell tenni az EU-ba való beutazást azon személyek számára, akik védettek, azaz azoknak, akik az oltóanyag mindkét dózisát - illetve a Johnson and Johnson/Janssen vakcina esetében egy dózisát - legalább 14 nappal a beutazásuk előtt megkapták. Ezt meghaladóan a tagállamok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy az előbbi kedvezményt kiterjesztik-e azon személyekre, akik a WHO sürgősségi felhasználásra vonatkozó listáján szereplő valamely oltóanyaggal lettek beoltva.

Az EU tagállamai egyetértenek abban, hogy ha egy tagállam úgy dönt, hogy az EU-ból érkező beoltott személyek esetében eltekint a negatív PRC-teszt bemutatásától és/vagy a karanténba helyezésre vonatkozó előírásoktól, akkor ezt az engedményt az EU-n kívülről érkező beoltott utazók esetében is javasolt alkalmazni.

Bizonyos életkor alatti gyermekek szüleikkel abban az esetben utazhatnak, amennyiben legkorábban 72 órával a térségbe érkezésük előtt végzett negatív Covid-19 PCR teszttel rendelkeznek.

A Bizottság 2021. március 17-én benyújtotta a digitális zöldigazolvány létrehozására vonatkozó javaslatát, ami – amennyiben elfogadásra kerül – nagyban elő fogja segíteni az oltottság igazolását és a korlátozások feloldását. Az elképzelés szerint az utazók egy tagállam által kiadott igazolással ún. „zöldigazolvánnyal”, telefonos alkalmazáson keresztül igazolhatják majd oltási státuszukat. A digitális kártya és/vagy igazolvány bevezetése még folyamatban van, így az erre vonatkozó információk változhatnak. Jelenleg azt sem lehet biztosan tudni, hogy előre igényelhető lesz-e vagy a hatóságok a megérkezéskor állítják-e ki ezt az igazolványt. Arról sem született eddig döntés, hogy az utazók az oltási státuszt kizárólag a zöldigazolvánnyal, vagy egyenértékűnek elismert más oltási bizonyítvánnyal is igazolhatják az EU területén belül.

A digitális zöldigazolvány működésbe lépéséig a tagállamok a nemzeti jogszabályaik alapján fogadhatnak el nem uniós országokban kiadott oltási bizonyítványokat, figyelembe véve, hogy ellenőrizhető-e az oltási bizonyítvány hitelessége, érvényessége és sértetlensége, valamint tartalmazza-e az összes releváns adatot.

2. BŐVÜL A JÓ JÁRVÁNYÜGYI HELYZETŰ ORSZÁGOK LISTÁJA

Jelenleg 7 ország (Ausztrália, Izrael, Új-Zéland, Ruanda, Szingapúr, Dél- Korea és Thaiföld) minősül jó járványügyi helyzetű országnak, amelyek állampolgárai számára engedélyezett a nem alapvetően szükséges utazás, függetlenül az egyéni oltási státusztól. Várhatóan Kína lesz a következő állam, amely az elkövetkező napokban vagy hetekben felkerül a jó járványügyi helyzetű országok listájára.

Ezen országok jegyzékét a Tanács bizonyos járványügyi kritériumok alapján határozza meg. A javaslat elfogadásával lehetővé vált a Tanács számára a fenti országok jegyzékének kibővítése. Az innen érkezők számára a nem alapvetően szükséges utazás az oltási státusztól függetlenül engedélyezett, de olyan egészségügyi intézkedések mellett, mint a tesztelés és/vagy a karantén kötelezettség. Ezt a jegyzéket a Tanács legalább két hetente vizsgálja felül.

3. „VÉSZFÉK” MECHANIZMUS

Az elfogadott javaslat hangsúlyozza, hogy az aggodalomra okot adó koronavírus-variánsok megjelenése folyamatos éberséget igényel. Amennyiben egy nem uniós országban gyorsan romlik a járványügyi helyzet, illetve a vírus figyelmet érdemlő variánsát mutatták ki, uniós szinten összehangolt „vészfék-mechanizmus” lép érvénybe. Ennek keretében a tagállamok sürgős, ideiglenes korlátozást fogadhatnak el az adott nem uniós országban lakóhellyel rendelkező, nem uniós állampolgárok esetében minden EU-ba irányuló utazásra vonatkozóan. Ez alól az egyedüli kivételt az egészségügyi szakemberek, a szállító személyzet, a diplomaták, a tranzitutasok, a kényszerítő családi okokból utazók, a tengerészek, a tanulmányok folytatása céljából érkezők, valamint a nemzetközi vagy más humanitárius okból védelemre szoruló személyek képezik, de ezekre az utazókra is szigorú tesztelési és karanténszabályokat kell alkalmazni még akkor is, ha már be vannak oltva.

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

    Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

    Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

    CONFERENCE BLEUE

    A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!