Új „MKIK” Választottbírósági Eljárási Szabályzat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság közzétette új Eljárási Szabályzatát, melyet 2018. február 1-jétől kell alkalmazni.

Az új Eljárási Szabályzat a 2011. március 1-jétől hatályban volt elődjét váltja, mely a 2018. január 1. napján folyamatban lévő eljárásokra továbbra is alkalmazandó.

A mind struktúrájában, mind tartalmában új Szabályzat a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvénynek való megfelelés mellett a nemzetközi standardokat és szabályozási szükségleteket, valamint az eljárás hatékonyságát, rugalmasságát és integritását szem előtt tartva került kialakításra.

Újításként kerültek a Szabályzatba többek között az ideiglenes jogvédelem szabályai, a tanács megalakulását követő harminc napon belül tartatandó előkészítő egyeztetés, az eljárások egyesítése, valamint az eljárás berekesztése. Ezzel egyidejűleg modernizálásra kerültek a választottbírósági tanács megalakulásával és a választottbírósági díjjal és költségekkel kapcsolatos szabályok.

A Szabályzattal Mintaklauzula is megjelent, mely az opt-in rendszerben kiköthető Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat alkalmazását javasolja.

A Választottbíróság az Eljárási Szabályzat mellékleteként új, az UNCITRAL 2002-es nemzetközi kereskedelmi békéltetésről szóló mintatörvényével összhangban álló Közvetítői Eljárási Szabályzatot is közzétett.

A szabályozási szükségleteket hatékonyan kezelő, felhasználóbarát Eljárási Szabályzattal professzionális eljárás került kialakításra, amely nemzetközi szinten is versenyképes alternatívát nyújt a peres eljáráshoz képest.


A jelen hírlevélben található információ nem tekinthető a KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai Ügyvédi Iroda vagy annak közreműködő ügyvédjei által nyújtott jogi tanácsadásnak. További információkért keressen fel minket.