Szellemi tulajdonjog és iparjogvédelem

Az elmúlt két évtizedben a szellemi alkotások védelmének fontossága jelentősen megnövekedett. Korszerű vállalkozások esetében nélkülözhetetlen, hogy különböző szellemi alkotásaikat, így szerzői műveiket, szoftvereiket, szabadalmaikat és árujelzőiket megfelelő védelemmel lássák el. A KNP LAW ügyvédei jelentős tapasztalattal rendelkeznek a szellemi tulajdonjog és az iparjogvédelem valamennyi területén való jogi tanácsadás és a kapcsolódó eljárási kérdések tekintetében. Ügyvédeink képviseletet látnak el valamennyi jelentős szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban eljáró hatóság, így az SzTNH, az OHIM, az EPO és a WIPO előtt, védjegyek, szabadalmak és más iparjogvédelemmel, valamint szerzői jogok védelmével kapcsolatos ügyekben.

Az Iroda ügyvédeinek a szellemi tulajdonjog és az iparjogvédelem joga területén való jártasságát jól mutatja, hogy részt vállaltak az e jogterületekhez kapcsolódó jogszabályok megalkotásában is és jogi tanáccsal segítették az azokban közreműködő szakmai szervezetek és állami szervek munkáját.

A KNP LAW gyakorlatából különösen az alábbi területeket emeljük ki:

Védjegyügyekben a KNP LAW ügyvédei jogi segítséget nyújtanak védjegy-lajstromozási ügyekben magyar, Európai Uniós és nemzetközi védjegyoltalmi eljárásokban. Jogi tanácsot nyújtunk társasági tranzakciók (M&A) során védjegy-átruházási kérdésekkel kapcsolatban, képviseljük ügyfeleinket védjegytörlési eljárásokban és védjegybitorlás miatti igényérvényesítés során.

A szabadalmi jog területén a KNP LAW kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik gyógyszer és gyógyászati segédeszköz szabadalmakkal kapcsolatos ügyekben, beleértve a többoldalú szabadalomfejlesztési kérdéseket is. Irodánk jelentős gyakorlattal rendelkezik nemzetközi szabadalmi bejegyzések magyarországi bejelentésének intézésében és az EPO által már megadott szabadalmak magyarországi honosításával illetve használati mintaoltalommal kapcsolatos ügyekben.

Szerzői jogi területen a KNP LAW ügyvédei széleskörű gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeznek a filmterjesztőkkel és multiplex filmszínház üzemeltetőkkel kapcsolatos kérdésekben, de színészeket és más közreműködőket is képviselnek szerzői joggal kapcsolatos szerződéseik elkészítése során.