Modele de contracte de inchiriere auto

Autoturismul este asigurat CASCO in categoria Special destinata inchirierilor. -Autoturismul va fi inchiriat in bune conditii fara defecte. Orice plingere referitoare la STArea TEHNICA a autoturismului va fi adusa la cunostinta Locatorului in momentul predarii. Data si ora predarii autoturismului:……………………………… Locul predarii autoturismului:………………………………….. *) Contractul de închiriere se poate întocmi valabil Atât Sub semnătură privată, la avocat, Cât şi în formă autentică (la Notar). -sa nu garantiteze imprumuturi sau obligatii PT. El sau PT. altii cu bunul inchiriat-Predarea autoturismului se va face cu o limita de km de 400km/Zi PT.

perioada 1-3 zile in Tara iar PT. extern PT. orice perioada si pentru fiecare km de depasire a acestei limite chiriasul va Achita Suma de 0,15 euro Locatorului. Subscrisa Societatea Comercială […], în calitate de locatar, sunt de acord cu închirierea automobilului descris mai sus pentru un Termen de […], Începând DIN […] în schimbul chiriei Lunare STABILITE în prezentul contrat pe care mĂ oblig s-o achit la termenele precizate. Subscrisa locatoare am dobândit acest Automobil prin cumpărare conforme […] şi îl deţin în prezent în baza certificatului de îmatriculare Nr. […] şi a Cărţii de identitate seria […] Nr. […]. . Chiriasul se obligations:-sa nu transporte pasageri sau bunuri contra cost eu, locatarul, declar că mĂ oblig să plătesc chiria în cuantumul şi la termenele STABILITE în prezentul contrat, să execut la timp şi în bune condiţii, lucrările de Întreţinere şi reparaţii Care ími Revin, să folosesc bunul închiriat potrivit destinaţiei precizate mai sus, să restitui automobilul închiriat în STArea în Care l-am primit la expirarea termenului pentru care a fost închiriat. asociere privind bunul inchiriat, sa nu incredinteze volanul autoturismului Altor persoane-sa posede permis de conducere valid de minim 1 an. -sa suporte toate costurile légat de participarea la circulation: taxe de parcare, taxe de Autostrada, orice astuce de amenzi de Care se face vinovat in paroada de derulare a contractului precum si a celor care sosesc retroactiv PE numarul si adresa autoturismului raportat la paroada de INCHIRIERE.