VARGA István

Ügyvéd, Partner (vCard, CV)

ivarga@knplaw.com
Phone: +36 (1) 302 9050

Prof. Dr. Varga István az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a KNP LAW partner ügyvédje, az iroda polgári peres és választottbírósági eljárási csoportjának vezetője. 2013-2016 között a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tagja és tudományos titkára, az új Pp. Szakértői Javaslatának egyik kidolgozója. 2011-2012-ben a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia angol nyelvű szekciójának vezető tanára, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara által 2006-ban első díjban részesített összehasonlító perjogi és választottbírósági eljárásjogi tárgyú monográfia szerzője, a Kúria több joggyakorlat-elemző csoportjának tagja, 1998-2003 között az Alkotmánybíróság második elnökének tanácsadója. Belföldi ügyvédi és egyetemi tevékenysége mellett a Lipcsei Egyetem tiszteletbeli professzora, a készülő Európai Polgári Eljárásjogi Modelltörvény szövegét előkészítő ELI-UNIDROIT munkacsoport tagja, magyar, valamint német és angol nyelvterületen megjelenő, vezető polgári eljárásjogi és választottbírósági eljárásjogi tárgyú kommentárok szerkesztője és társszerzője, nemzetközi eljárásjogi konferenciák rendszeres előadója, számos külföldi és nemzetközi választottbíróság választottbírája, Magyarország választottbírája a washingtoni székhelyű Nemzetközi Befektetési Választottbíróságon (ICSID). Első diplomája szerint német nyelv és irodalom szakos bölcsész.

A KNP LAW Ügyfelei részére elsősorban peres és választottbírósági képviseletet lát el mind belföldi, mind pedig külföldi bíróságok előtt. A magyar mellett munkanyelvei: német, angol, francia.