2018. január 1-én hatályba lép az új választottbíráskodásról szóló törvény

A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. ("Törvény”) 2018. január 1-jével fog hatályba lépni. A Törvény felváltja az 1994-ben megalkotott választottbíráskodásról szóló törvényt. A Törvény a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörébe utalja a...
Tovább

Új jogszabály a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről

2017. augusztus 12-én lépett hatályba a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI Rendelet („Rendelet”), felváltva a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak...
Tovább

Az Emberi Jogok Európai Bírósága megerősítette a munkavállalók magánszférához való jogát

Az Emberi Jogok Európai Bírósága Teljes Ülésének (ami nem összekeverendő az Európai Unió Bíróságával) keddi határozatában foglaltak új irányt adhatnak az eddigi, a munkavállalók magánszféráját érintő joggyakorlatnak. Az ügy felperese, a román állampolgárságú Bogdan Mihai Barbulescu, akit azt követően...
Tovább

A Cégkapu-regisztráció

2018. január 1-től a gazdálkodó szervezetek számára szélesebb körben válik kötelezővé az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elektronikus elérhetőségen keresztül történő dokumentumfogadás és dokumentumküldés. A fentiek megvalósítása érdekében hozta létre a...
Tovább