Gyógyszeripar és egészségügy

A gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök és az ezek előállításával kapcsolatos technológia fénysebességgel változik, míg a költségvetési, kiadási, a társadalombiztosítási támogatási és az általános egészségügyi kérdésekre koncentráló szabályozó környezet nehezen birkózik meg a XXI. századi gyógyszeripari kihívások kezelésével.

Az Ügyvédi Iroda elkötelezett a hazai, nemzetközi és multinacionális gyógyszeripari ügyfelek, valamint az iparági társaságok képviselete iránt. Az Iroda a képviselet ellátása során nemcsak a jogszabályok megértésére és értelmezésére, hanem ezeknek az ügyfél számára legmegfelelőbb alkalmazására, és ha a helyzet úgy kívánja, az ügyfél érdekeit sértő és az egyéb jogszabályokba ütköző rendelkezések és tervezetek megfelelő fórumokon való megváltoztatása és/vagy visszavonása iránt is határozott lépéseket tesz.

Gyógyszeripari és gyógyászati segédeszközökkel foglalkozó ügyfeleink hasznára válnak a szellemi alkotások joga terén az innovációk, szabadalmak, védjegyek és márkanevek levédésével, valamint – a helyzettől függően – a jogsértés elkerülésével vagy orvoslásával kapcsolatban szerzett tapasztalataink. Ügyvédeink ezen túl eljárnak forgalomba hozatali engedélyezési, társadalombiztosítási támogatásba való befogadási, valamint piaci és adat-kizárólagossági ügyekben. Termékfelelősségi és egyéb, a gyógyszeriparral és a gyógyszerekkel összefüggő jogvitás kérdésekben az Iroda polgári peres és választottbírósági ügyekre specializálódott ügyvédei ugyancsak együttműködnek a gyógyszeriparral és a gyógyászati segédeszközökkel foglalkozó csoporttal.