Fizetésképtelenségi eljárások

A gazdaság jelenlegi helyzetében több vállalat szembesül pénzügyi nehézségekkel. A KNP LAW csapata segít ügyfeleinek, hogy megtalálják a lehető legkedvezőbb megoldásokat fizetésképtelenség esetén vagy érvényesítsék jogaikat hitelezőként egy csődeljárásban. Ügyvédeink alapos elméleti felkészültséggel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek bíróságok előtt folyó felszámolási és csődeljárási ügyekben.

Az Iroda ügyvédjei számos előadást tartottak nemzetközi konferenciákon határokon átívelő Európai Uniós fizetésképtelenségi ügyek és a Közép Kelet Európa térség államainak fizetésképtelenségi eljárásaival kapcsolatos témakörökben. A 90-es évek elején a KNP LAW egyik vezető ügyvédje a rendszerváltás utáni első csődtörvény megalkotásában is közreműködött.

Az elméleti szaktudás mellett a KNP LAW ügyvédei nap mint nap bizonyságot tesznek gyakorlati szakértelmükről. Rendszeresen képviselnek hitelezőket különböző csődeljárásokban illetve olyan vállalatokat, amelyek reorganizációval vagy más megoldásokkal kívánnak kikerülni nehéz pénzügyi helyzetükből. A KNP LAW fizetésképtelenségi és reorganizációs ügyfelei között találunk, többek között, piacvezető magyar és nemzetközi pénzintézeteket és intézményi pénzügyi befektetőket, nemzetközi oktatási intézményeket, valamint amerikai, kanadai és európai ipari, energetikai, gyógyszeripari, média és szórakoztatató, és telekommunikációs vállalatokat.

Getting the Deal Through