Európai jog

Nehéz napjainkban elképzelni olyan, vállalkozásokat érintő jogterületet, amelynek valamilyen szálon ne lenne európai uniós jogi háttere. Bár a legtöbb esetben az egyes jogi kérdéseket a nemzeti jog rendezi, az uniós jog egyes jogforrásainak közvetlen alkalmazandósága és a magyar jog uniós joggal való konform értelmezésének követelménye révén az Európai Unió joga jelentős hatást gyakorol a Magyarországon működő vállalkozásokra. A vállalkozások által folytatott tevékenységek jelentős részét még az Unió alapító szerződései is közvetlenül érintik: elegendő csak a versenyjogra vagy az állami támogatásokra vonatkozó szabályokra gondolni.
Ráadásul, számos jogterületen a nemzeti jog rendelkezéseinek hátterében is az adott területet szabályozó uniós jogszabályok (legtöbbször irányelvek) állnak; így a magyar jogszabályokon keresztül áttételesen is európai uniós előírások érvényesülnek. 

A fentiek azt jelentik, hogy napjainkban az uniós jog alapos ismerete nélkülözhetetlen feltétele a komplex jogi szolgáltatások nyújtásának.

A KNP LAW ügyvédei kivételes tudással és tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen is. Ügyvédeink közül többen posztgraduális fokozatot szereztek európai uniós jogból neves belföldi és külföldi oktatási intézményeknél, míg mások uniós jogot vagy azzal összefüggő jogterületet tanítanak az ELTE jogi karán, vagy meghívott előadóként oktatnak külföldi egyetemeken és konferenciákon. Európai uniós joggal foglalkozó csapatunkat Prof. Dr. Varga István vezeti, aki elismert választottbírósági és perjogi szaktekintélyként jelentős tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi jog és az európai uniós közjog területén. Szaktudása és munkája, a hazai és nemzetközi jogérvényesítési eljárásokban való képviseleten túl nagymértékben hozzájárul az iroda nemzetközi tranzakciós ügyekben való tanácsadási tevékenységének sikeréhez.