Bank- és finanszírozási ügyletek

A közelmúltban lezajlott világgazdasági válság a banki- és pénzügyi szektorra helyezte a figyelem súlypontját, azzal, hogy a pénzügyi szektor sorainak rendezése, a hitelkihelyezések felülvizsgálata és szigorúbb szabályozása csak jelentős mértékű jogászi közreműködéssel valósítható meg.

Az Ügyvédi Iroda vállalati és önálló bank- és pénzügyi szolgáltató ügyfelei részére nyújtott minőségi tanácsadásának köszönhetően mára megfelelő elismertségre tett szert. Bár tevékenységünk az elmúlt évek során a hitelt felvevők és az intézményi befektetők képviseletére koncentrálódott, ez nem akadályozott meg abban, hogy mindig a legkedvezőbb és a jogszabályi rendelkezéseknek legmegfelelőbb szerződési feltételeket tudjuk kialakítani ügyfeleink számára. E mellett megfelelően tudjuk hasznosítani azokat a korábbi tapasztalatokat, amit nemzetközi pénzügyi hitelintézetek és azok helyi szervezeteinek, valamint magyar kereskedelmi bankok képviselete során szereztünk.

Az Ügyvédi Iroda nemzetközi bankok és intézményes pénzügyi befektetők számára nyújt jogi tanácsot és látja el ezek jogi képviseletét hitel-, biztosítéki-, és zálogszerződések megkötése, a biztosítékok végrehajtása, hitelek reorganizációja és a zálogjog érvényesítése során. A KNP LAW jelentős tapasztalattal rendelkezik a vállalat-felvásárlások során megvalósuló banki szerepvállalással, valamint az un. greenfield beruházások teljes finanszírozási struktúrájának kialakításban.