Alkotmánybírósági jogérvényesítés

2012. január 1-jén lépett hatályba Magyarország Alaptörvénye, amely hatályon kívül helyezte az 1949-ban elfogadott és azóta számos alkalommal módosított Alkotmányt. Az Alaptörvény bevezette az alkotmányjogi panasz intézményét, amely révén jogerős bírósági ítéletek az Alkotmánybíróság előtt megtámadhatóak arra hivatkozással, hogy az ítélet valamely félnek az Alaptörvényben lefektetett jogát sérti. Ennek megfelelően, az alkotmányjogi panasz a magyar bíróságok előtti eljárásban egy új, általános jogorvoslattá vált azon peres felek számára, akik úgy vélik, hogy valamilyen alkotmányos alapjogukat a bíróság figyelmen kívül hagyta vagy félreértelmezte. Az alkotmányjogi panasz formájában megjelenő jogorvoslati lehetőség, különös hangsúlyt helyez a közjogi, és elsősorban az alkotmányjogi ismeretek szükségességére az ügyvédi munkában.

A KNP LAW ezen a területen is kiváló szaktudással áll ügyfelei rendelkezésére, mivel ügyvédei közül többen, hosszú éveken át alkotmányjogi területen dolgoztak és szereztek komoly szakmai gyakorlatot.

A KNP LAW Alkotmánybírósági jogérvényesítés csoportját Prof. Dr. Varga István, korábbi alkotmánybírósági elnöki tanácsadó vezeti. Munkáját segíti Dr. Klára Annamária, aki több mint hat éven keresztül szakmai asszisztensként dolgozott, az Alkotmánybíróságon.

A KNP LAW alkotmányjogi jogérvényesítési praxisának ügyfelei közé tartoznak magánszemélyek, közszektorbeli szervek, valamint profitorientált és non-profit magyar és nemzetközi társaságok.